default alt tag

การทำงานเป็นทีมที่ทรงประสิทธิภาพสามารถสร้างสิ่งใดให้องค์กรได้บ้าง?

 

องค์กรได้รับคำนิยามว่าเป็นการรวมกลุ่มกันระหว่างบุคคลที่มีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายร่วมกัน และดำเนินงานหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีการทำงานเป็นทีม หรือ Teamwork and Collaboration ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นปัจจัยหลักในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ถูกตั้งขึ้น อีกทั้งการทำงานเป็นทีมยังสามารถช่วยสร้างประโยชน์ต่างๆ ให้กับองค์กรได้อีกด้วย บทความนี้ของเดล คาร์เนกี (Dale Carnegie) จะมาบอกให้ทุกท่านได้ทราบถึงสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงานเป็นทีมว่าจะสามารถสร้างประโยชน์อะไรให้กับองค์กรได้บ้าง ซึ่งอาจมีบางสิ่งที่ท่านคาดไม่ถึงด้วยก็เป็นได้

 

Teamwork and Collaboration ที่ดีเป็นแบบไหน?

ในแนวคิดของแต่ละบุคคลและแต่ละองค์กร อาจมีนิยามคำว่า “ทีม” ที่ไม่เหมือนกัน อย่างไรก็ตาม ทีมที่ดีนั้นล้วนมีสิ่งเหล่านี้อยู่ด้วยเสมอ 

  • เป้าหมายหรือ “โฟกัส” ร่วมกันเพื่อให้บุคลากรทราบถึงผลลัพธ์ที่ต้องทำออกมาและไม่ไขว้เขวไปกับสิ่งอื่นๆ ที่ไม่เป็นประโยชน์โดยรวมต่อบริษัท

  • สนับสนุนซึ่งกันและกัน ด้วยความตรงไปตรงมา ผ่านการออกไอเดีย หรือแสดงความคิดเห็นต่างๆ เพื่อให้สมาชิกทีมได้นำไปพัฒนาหรือปรับปรุงในการทำงานต่อไป

  • ดึงศักยภาพรายบุคคล เพราะสมาชิกทุกคนล้วนมีความสามารถและจุดเด่นในด้านที่แตกต่างกัน องค์กรและหัวหน้าทีมจึงควรสนับสนุนจุดแข็งของแต่ละคนออกมา ซึ่งจะช่วยส่งผลให้การทำงานเป็นทีมนั้นมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

  • เข้าใจหน้าที่ของตนเองและสมาชิก โดยทำการเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่ได้รับมอบหมายคืออะไร ต้องดำเนินงานไปในทิศทางใด และต้องร่วมงานกับสมาชิกคนใดบ้าง เพื่อให้ขั้นตอนการทำงานเป็นไปได้อย่างราบรื่น

  • มีผู้นำที่ดีและผู้ตามที่พร้อมเสมอ ทีมจะไม่ครบองค์ประกอบหากขาดหัวหน้าและสมาชิก ซึ่งผู้นำก็ต้องเอาใจใส่สมาชิกพร้อมกับดูแลการทำงานอย่างทั่วถึง ในขณะที่ลูกทีมก็ควรอยู่ในระเบียบและทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่

ข้อสำคัญเหล่านี้จะช่วยส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปในทิศทางที่ดีและพร้อมๆ กับการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและสามารถทำงานร่วมกับคนอื่นๆ ได้ง่ายยิ่งขึ้น 

 

สิ่งที่การทำงานเป็นทีมสามารถสร้างให้กับองค์กร

อย่างที่กล่าวไปข้างต้นการทำงานเป็นทีมที่ดีนั้นเป็นการสร้างบุคลากรคุณภาพ อย่างไรก็ตามการทำงานเป็นทีมที่ดีก็ไม่ได้มีข้อดีเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นผลดีให้กับองค์กรอีกด้วยนั่นเอง ดังนี้

  1. องค์กรสามารถวางแผนงานที่เป็นระบบมากขึ้น เมื่อทีมมีการประสานงานได้อย่างเป็นระเบียบมากขึ้น จะส่งผลให้องค์กรโดยเฉพาะบริษัท Startup หรือ SMEs เล็กๆ ที่เริ่มทำธุรกิจได้ไม่นานสามารถสร้างแบบแผนการทำงานที่เป็นระบบและเห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น กำหนดได้ชัดเจนว่าแผนกไหนรับผิดชอบงานด้านใด ฝ่ายไหนจะต้องมีการติดต่อประสานงานเป็นประจำ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการช่วยให้การทำงานมีความรวดเร็วและมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถต่อยอดการเติบโตขององค์กรในอนาคตได้

 

  1. บุคลากรสามารถสร้างความสัมพันธ์ได้ดี ระบบการทำงานที่เป็นแบบแผนยังส่งผลให้บุคลากรภายในองค์กรสามารถสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งหากสมาชิกในทีมและฝ่ายต่างๆ เข้าใจและทราบถึงวิธีการทำงานในรูปแบบต่างๆ ก็จะทำให้พวกเขามีความสุขในการทำงานมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น หากทีมฝ่าย IT ทราบถึงขั้นตอนการทำงานของทีม Creative ทั้งสองฝ่ายก็จะสามารถร่วมงานกันได้ง่ายมากขึ้น ส่งผลให้การทำงานสำเร็จลุล่วง ราบรื่น และสานความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่ทั้งสองฝ่าย ซึ่งจะส่งผลให้พนักงานพึงพอใจกับการทำงานในองค์กร มากไปกว่านั้นการฝึกอบรม Teamwork and Collaboration จะช่วยสนับสนุนพวกเขาให้สามารถดำเนินงานเป็นทีมได้ดียิ่งขึ้น

 

  1. องค์กรสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน สุดท้ายเมื่อองค์กรได้วางระบบการดำเนินงานที่เป็นแบบแผน มีการทำงานเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับมีบุคลากรและสมาชิกทีมที่มีสัมพันธ์ไมตรีที่ดีร่วมกัน องค์กร ธุรกิจ หรือบริษัทก็จะสามารถพัฒนาต่อยอดธุรกิจ ฐานลูกค้า รวมถึงสินค้าและบริการได้อย่างต่อเนื่อง สร้างการเติบโตโดยรวมขององค์กรได้เป็นอย่างดีและยั่งยืน ทำให้องค์กรก้าวไปสู่อนาคตได้อย่างไร้ที่ตินั่นเอง

 

หากองค์กรของท่านยังต้องการคำชี้นำหรือการอบรมในเรื่องของการทำงานเป็นทีม สามารถติดต่อสถาบัน เดล คาร์เนกี (Dale Carnegie) เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Teamwork and Collaboration ที่ทันสมัยและช่วยพัฒนาสมาชิกในองค์กรได้จริง 

 

ติดต่อเราได้ทุกเมื่อเพื่อสอบถามหรือรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะที่คุณต้องการเพื่อบรรลุความสำเร็จในที่ทำงานและในชีวิตประจำวัน

 

เรียนรู้ Teamwork and Collaboration ที่ประสิทธิภาพกับ Dale Carnegie

ที่ เดล คาร์เนกี ประเทศไทย (Dale Carnegie) เรามีการฝึกอบรมที่เพื่อเสริมสร้างการทำงานเป็นทีมให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย ที่จะช่วยพัฒนาบุคลากรในหน้าที่การงาน ส่งเสริมให้องค์กรมีสภาพแวดล้อมการทำงานอย่างเป็นมืออาชีพ อีกทั้งยังช่วยสร้างวัฒนธรรมการมีส่วนร่วมภายในองค์กร เพราะเดล คาร์เนกี เป็นองค์กรที่มุ่งเน้นในเรื่องความสัมพันธ์และการสื่อสารระหว่างบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยส่วนตัว การมีส่วนร่วมในองค์กร การพูดคุยติดต่อในเชิงธุรกิจ หรือการพูดในที่สาธารณะ เราเชื่อมั่นว่าการสร้างสัมพันธไมตรีที่ดีภายในทีม จะช่วยนำคุณสู่ความสำเร็จได้ดียิ่งขึ้น

 


 

สถาบัน เดล คาร์เนกี (Dale Carnegie) คือ ผู้นำในด้านการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคคลและองค์กร หลักสูตรของเราได้รับการยอมรับและยกย่องจากบุคคลและองค์กรทั่วโลกมาแล้วกว่าศตวรรษ เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของคุณได้แล้ววันนี้กับ Dale Carnegie

โทร: +66 2 784 6200

อีเมล: [email protected]

เว็บไซต์: www.dalecarnegie.com/th/locations/thailand

มันง่ายต่อการอัพเดตหากคุณรับข่าวสารจากเรา

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.