คุณอาณัติ จ่างตระกูล

วิทยากร


คุณอาณัติ จ่างตระกูล อดีตผู้บริหาร Samsung และ Power Buy และปัจจุบันเป็นวิทยากรและที่ปรึกษาประจำบริษัทเดล คาร์เนกี ประเทศไทย เป็นผู้เชี่ยวชาญในการถ่ายทอดความรู้และให้คำปรึกษา ด้านการพัฒนาภาวะผู้นำ  การบริหารความสัมพันธ์และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ การสร้างความผูกพันต่อองค์กร  ทักษะการขาย ตลอดจนการพัฒนาองค์กร ในด้านต่างๆ รวมถึงการประเมินภาวะผู้นำ และสมรรถะ (Competency) โดยได้รับรองมาตรฐานคุณภาพการเป็นวิทยากรผ่านกระบวนการพัฒนาตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

มันง่ายต่อการอัพเดตหากคุณรับข่าวสารจากเรา

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.