Close

Looks like your cart is empty, please use the course finder to find available courses.

View Course Finder

Dale Carnegie of

Vietnam

Trong hơn một thế kỷ qua, Dale Carnegie đã vinh dự giúp đỡ các cá nhân cũng như doanh nghiệp nâng tầm kỹ năng lãnh đạo và gắn kết. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực phát triển cách tiếp cận và phương pháp ngày càng hiệu quả hơn, đồng thời giữ vững nguyên tắc cốt lõi đúng với tầm nhìn duy nhất: sự chuyển đổi thực sự bắt đầu từ nội tâm.

Gắn kết thành công

Các chủ đề Đào tạo Phát triển Chuyên nghiệp

Chúng tôi cố gắng cung cấp các lựa chọn thuận tiện cho tất cả mọi người tìm kiếm đào tạo

Đào tạo linh hoạt

Phương pháp tiếp cận độc đáo

Các phương pháp đào tạo của Dale Carnegie đã được chứng minh nâng cao kỹ năng chuyên nghiệp và biến đổi con người thành những cá nhân thành công

Xem Nguồn

Nguồn tài liệu

Tìm hiểu thêm về phương pháp của chúng tôi và những gì chúng tôi đã làm để giúp các doanh nghiệp và cá nhân khác.

Xem Nguồn