homepage_masthead_franchise

Dale Carnegie

Trong hơn một thế kỷ qua, Dale Carnegie đã vinh dự giúp đỡ các cá nhân cũng như doanh nghiệp nâng tầm kỹ năng lãnh đạo và gắn kết. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực phát triển cách tiếp cận và phương pháp ngày càng hiệu quả hơn, đồng thời giữ vững nguyên tắc cốt lõi đúng với tầm nhìn duy nhất: sự chuyển đổi thực sự bắt đầu từ nội tâm.

Tìm các khóa học sắp tới
Background shape Background shape

Chúng tôi hỗ trợ sự phát triển trên mọi chủ đề quan trọng

Thuyết trình

Tạo và mang đến những nội dung thuyết trình đầy cảm hứng bằng sự tự tin theo phương pháp của Dale Carnegie.

Tìm các khóa học & sự kiện sắp tới

Lãnh đạo

Tìm những cách thức mang tính đổi mới để đoàn kết, gắn kết mọi người và xây dựng đội ngũ sẵn sàng cho mọi thử thách.

Tìm các khóa học & sự kiện sắp tới

Bán hàng

Giúp đỡ nhóm đạt được—và vượt xa—mục tiêu, bất kể mục tiêu đó là gì.

Tìm các khóa học & sự kiện sắp tới

Dịch vụ

Dịch vụ chăm sóc khách hàng tuyệt vời là điều thiết yếu đối với bất cứ tổ chức nào dựa vào khách hàng để làm nên thành công.

Tìm các khóa học & sự kiện sắp tới

Tổ chức

Xây dựng lực lượng lao động tốt hơn, vững mạnh hơn và luôn cố gắng đạt được mục tiêu của công ty.

Tìm các khóa học & sự kiện sắp tới

Kỹ năng cá nhân

Xây dựng mối quan hệ bền vững, chân thật để lan truyền văn hóa gắn bó và tạo động lực cho các thành viên trong nhóm.

Tìm các khóa học & sự kiện sắp tới

Ngày học sắp tới

Xem tất cả khóa học

Liên hệ với chúng tôi

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.