Close

Looks like your cart is empty, please use the course finder to find available courses.

View Course Finder

Dale Carnegie of

Vietnam

Trong hơn một thế kỷ qua, Dale Carnegie đã vinh dự giúp đỡ các cá nhân cũng như doanh nghiệp nâng tầm kỹ năng lãnh đạo và gắn kết. Chúng tôi vẫn đang nỗ lực phát triển cách tiếp cận và phương pháp ngày càng hiệu quả hơn, đồng thời giữ vững nguyên tắc cốt lõi đúng với tầm nhìn duy nhất: sự chuyển đổi thực sự bắt đầu từ nội tâm.

Tìm một khóa học

Gắn kết thành công

Các chủ đề Đào tạo Phát triển Chuyên nghiệp

Chúng tôi cung cấp các hình thức đào tạo thuận tiện cho tất cả mọi người.

Chương trình đào tạo hiệu quả cần phá vỡ các rào cản chứ không tạo thêm khó khăn.

Hãy tham gia cộng đồng của chúng tôi với bề dày hơn 100 Năm hoạt động xuất sắc

Các phương pháp đào tạo của Dale Carnegie đã được chứng minh nâng cao kỹ năng chuyên nghiệp và biến đổi con người thành những cá nhân thành công

Xem Nguồn

Nghiên cứu tình huống & Nguồn tài liệu

Tìm hiểu thêm về phương pháp của chúng tôi và những gì chúng tôi đã làm để giúp các doanh nghiệp và cá nhân khác.

Xem Nguồn