מיומנויות בינאישיות עוצמתיות

בונה יחסים איתנים, אמיתיים לשם יצירת תרבות מהודקת ודרבון חברי הצוות באמצעות הקניית מיומנויות תקשורת ובינאישיות

הדרך שלכם לתקשורת ומיומנויות בינאישיות אפקטיביות

דייל קארנגי היה אמן במיומנויות בינאישיות והקורסים שלנו מיועדים ספציפית לעיצוב יחידים וצוותים לכדי אנשי מקצוע בעלי מסוגלויות, המיומנים ביותר בתקשורת בינאישית.

כשאתם מתבוננים באנשים מצליחים, מה אתם רואים? ביטחון. כשירות. התלהבות. אלה כרוכים בכל היבטי עבודתם וחייהם, ומעוררים השראה בזולת כשהם מובילים באמצעות מתן דוגמה.

קורסי המיומנויות הבינאישיות שלנו מיועדים להעביר לכם ניסיון חיים שלם של מה שלמד דייל קארנגי בעצמו כמו גם טקטיקות שונות. במהרה תלמדו ליישם את המיומנויות הבינאישיות החדשות שלכם, לרקום קשרי ידידות וקשרים עסקיים חדשים ולהכיר עמיתים מכובדים.

קורסים אלה יסייעו בדברים הבאים:

קורסי המיומנויות הבינאישיות הבאים:

Page 1
1 2 3 4 5 6 7 8 Next