Last day to register for High Impact Presentations! Register Now

คุณชุติมา โรจน์สิรวรพัฒน์

วิทยากร


คุณชุติมาเป็นวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารและการบริหารความสัมพันธ์ การพัฒนาผู้นำ การทำงานเป็นทีม ความเป็นเลิศในการบริการลูกค้าและการฝึกอบรมออนไลน์แบบสดรับรองโดย เดล คาร์เนกี

นอกจากประสบการณ์การบริการลูกค้ามากกว่า 13 ปีในการทำงานกับสายการบินระหว่างประเทศชั้นนำ คุณชุติมายังได้แบ่งปันความเชี่ยวชาญของเธอในฐานะอาจารย์พิเศษกับสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และโรงเรียนพระดาบส

: