เกี่ยวกับสำนักงานนี้

ประวัติศาสตร์ที่ดีเยี่ยมและกระบวนการทำงานแบบใหม่ที่มีการพิสูจน์แล้วได้เชื่อมโยงการฝึกอมรมของ Dale Carnegie เข้ากับผู้คนทั่วโลกที่กำลังมองหาการพลิกโฉมอย่างแท้จริงและผลลัพธ์ที่สร้างความเปลี่ยนแปลง 

Background shape Background shape