Back
Leadership Training
Dale Carnegie Course

Kommunikasjon og lederskap

In aula

Kommunikasjon og lederskap - Et intensivt og praktisk lederskapsprogram for deg som vil bli en

Che cosa imparerai

Verden utvikler seg, gjør du? Kommunikasjon og lederskap handler om å bygge på hvem du allerede er, og få fram de egenskapene som trengs for å lykkes i et arbeidsmarked i stadig utvikling. Du vil utvikle dine sosiale evner, styrke relasjonene dine, lære deg å håndtere stress, press og raske endringer.

Perché vuoi impararlo

I et arbeidsmarked i stadig utvikling krevers det mer og mer av deg som leder.

In che modo ti aiuterà

Bli bedre rustet til å kommunisere med gjennomslagskraft, løse problemer og være en mer effektiv leder. Du vil også utvikle en trygghet til å ta tak i utfordringer.

Print This Page
No results
NO ADDITIONAL COURSES
Non hai trovato una data a te consona? Desideri che questo programma venga consegnato alla tua organizzazione o al tuo team? Contattaci per avere maggiori informazioni.
This information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.
Invia
©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.