Arrow LeftBack
Icon Presentation Effectiveness

Kommunikasjon og lederskap

In Person

Kommunikasjon og lederskap - Et intensivt og praktisk lederskapsprogram for deg som vil bli en

View Date and Locations
Head with lightbulb

What you'll learn

Verden utvikler seg, gjør du? Kommunikasjon og lederskap handler om å bygge på hvem du allerede er, og få fram de egenskapene som trengs for å lykkes i et arbeidsmarked i stadig utvikling. Du vil utvikle dine sosiale evner, styrke relasjonene dine, lære deg å håndtere stress, press og raske endringer.

Open book

Why you want to learn it

I et arbeidsmarked i stadig utvikling krevers det mer og mer av deg som leder.

Person standing next to flag

How it will help you

Bli bedre rustet til å kommunisere med gjennomslagskraft, løse problemer og være en mer effektiv leder. Du vil også utvikle en trygghet til å ta tak i utfordringer.

Upcoming Course Dates

Select a location above to find course event dates in your area. 

Didn't find a date that worked for you? Want this programme delivered for your organisation or team? Contact us to get more information.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.