icon 現場課程

Kommunikasjon og lederskap

Kommunikasjon og lederskap - Et intensivt og praktisk lederskapsprogram for deg som vil bli en

課程概述

I år vil flere hundre ledere og nøkkelpersoner løfte prestasjonene sine til et nytt nivå gjennom Kommunikasjon og lederskap. Du kan være en av dem.

Icon

學習內容

Verden utvikler seg, gjør du? Kommunikasjon og lederskap handler om å bygge på hvem du allerede er, og få fram de egenskapene som trengs for å lykkes i et arbeidsmarked i stadig utvikling. Du vil utvikle dine sosiale evner, styrke relasjonene dine, lære deg å håndtere stress, press og raske endringer.

Icon

學習原因

I et arbeidsmarked i stadig utvikling krevers det mer og mer av deg som leder.

Icon

學習效果

Bli bedre rustet til å kommunisere med gjennomslagskraft, løse problemer og være en mer effektiv leder. Du vil også utvikle en trygghet til å ta tak i utfordringer.

注冊該課程

Page 1
Next

您從另一個地點添加了課程。

您一次只能向購物車注冊或添加同一地點的課程。
沒關系!您仍然可以注冊該課程,我們將移除您之前選擇的地點,並將其替換為當前選擇的地點。

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie