John Deere
Specjaliści Dale Carnegie przygotowali dedykowane szkolenie dla wszystkich działów marki John Deere. By odpowiedzieć na specyficzne potrzeby branży przemysłowej, zespół DC wzbogacił podręcznik szkoleniowy o zagadnienia, z którymi na co dzień spotykali się pracownicy John Deere oraz o rzeczywiste przypadki handlowe charakterystyczne dla tego sektora..Szkolenie zmieniło nastawienie zespołu John Deere i spowodowało wzrost wiary we własne możliwości jego członków.
Urban Engineers
Szkolenie Dale Carnegie w zakresie przywództwa zostało pierwotnie przygotowane dla menadźerów najwyższego szczebla firmy Urban Engineers. Kolejnym etapem było rozszerzenie programu na wszystkich pracowników firmy. Eksperci Dale Carnegie spędzili dużo czasu, by dokładnie poznać załogę UE - ich osobowość i zakres zadań.
Dowiedz się więcej
Connolly
Specjaliści Dale Carnegie nawiązali bliską współpracę z załogą Connolly Leadership Team, żeby dopasować rozwiązania szkolenia "Skuteczne Prezentacje" do specyfiki ich potrzeb. "Większość naszych dyskusji toczy się przy okrągłym stole. Nasi ludzie nie stają przed setką słuchaczy, żeby wygłosić im wykład albo przedstawić prezentację. Dlatego też, w ramach szkolenia Dale Carnegie, pracowaliśmy przy okrągłym stole aby odtworzyć realne warunki naszych spotkań. Eksperci DC naprawdę się spisali dostosowując program do specyfiki potrzeb naszych pracowników."
Dowiedz się więcej
Fabric Architecture
Program "Przywództwo" Dale Carnegie dedykowany menadżerom został zorganizowany aby poprawić umiejętności zarządzania zespołem i pozwolić dyrektorom skupić się na rozwoju firmy. Dopasowane do potrzeb zespołu Fabric Architecture szkolenie wewnętrzne Skuteczna Sprzedaż umocniło poczucie pewności siebie pracowników i nauczyło ich jak przekonywać innych i mięć na nich wpływ, by zwiększyć sprzedaż. W trakcie szkolenia wybrano najskuteczniejsze osoby do udziału w programie "Efektywna Komunikacja i Relacje Międzyludzkie". Ten program doskonale wzmacnia umiejętności komunikacyjne i dodaje pewności w zarządzaniu szybko zmieniającym się środowiskiem pracy.
Dowiedz się więcej
Hugh Symons
To Bob Sweetlove, Business Manager, zainicjował owocną współpracę pomiędzy Hugh Symons Communications, a Dale Carnegie. Po pierwszych wspólnych doświadczeniach Bob Sweetlove dostrzegł wartość, jaką mogło dać Dale Carnegie Training firmie Hugh Symons w czasie korekt rynku. Szybko postawił warunek, żeby każdy menadżer wział udział w szkoleniu Leadership for Team Managers. Według Boba Sweetlove to szkolenie wyposażało menadżerów w zestaw kompetencji przywódczych i praktycznych narzędzi, które pomagały im osiągać większe sukcesy. Bob Sweetlove tak to podsumował: "Dało to naszym menadżerom o wiele lepsze umiejętności korzystania z technik zarządzania w realnych sytuacjach".
Dowiedz się więcej
Coburg
Coburg zdał sobie sprawę, że na tak trudnym rynku nie ma dużych możliwości manewru. Jedynym wyjściem była redukcja kosztów własnych i wzrost wydajności. Eksperci Dale Carnegie we współpracy z Coburg wyznaczyli cele i opracowali strategię ich osiągnięcia dopasowaną do potrzeb firmy. Gary Rackley, general manager Coburg, tak to potem opisał: "Na końcu wszyscy mieliśmy poczucie, że nie było to zwykłe szkolenie Dale Carnegie zorganizowane dla Coburg, ale raczej wspólne szkolenie Carnegie i Coburg". Według niego wartość szkolenia i zyski płynące z zindywidualizowanego programu opracowanego dla potrzeb Coburg Dairy przez zespół Dale Carnegie daleko przewyższają koszt inwestycji.
Dowiedz się więcej
Green Mountain
Dale Carnegie Course zapewnił solidny fundament dla rozwoju pracowników Green Mountain Coffee Roasters. Zostali oni poddani wielopłaszczyznowemu szkoleniu Dale Carnegie zawierającemu elementy coachingu indywidualnego i pracy w grupie. Samoświadomość jest myślą przewodnią całego kursu. Od pierwszego spotkania uczestnicy są zmuszeni opuścić swoją strefę komfortu, zaryzykować i spojrzeć w głąb siebie, by poznać swoje mocne strony i znaleźć to, co ich nakręca do działania. Rozwijając pozytywne nastawienie oraz docenianie uczestnicy nauczyli się okazywać szczery szacunek innym i stworzyli zgrany zespół.
Dowiedz się więcej
Fred Weber
Szkolenie Dale Carnegie Leadership Training for Managers wyposażył kadrę menadżerską w konkretne techniki pracy z zespołem oraz pozwolił stworzyć osobisty, niepowtarzalny styl zarządzania. W ciągu zaledwie roku 76 pracowników zostało awansowanych na stanowiska menadżerskie. Wiceprezes Tony Giordano tak to skomentował: "To nie byli nowozatrudnieni ludzie, więc wartość szkolenia Dale Carnegie jest oczywista". Szkolenie połączyło w jednym miejscu ludzi z różnych działów i niejako "zmusiło" ich do komunikacji i uczenia się jeden od drugiego. Tony Giordano dodał: "To, że wszyscy ci ludzie byli zgromadzeni przy jednym stole na szkoleniu Dale Carnegie otworzyło nam oczy na dodatkowe możliwości rozwoju. Było to bardzo opłacalne."
Dowiedz się więcej
Load more
©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.