Last day to register for High Impact Presentations! Register Now

White Paper

ဒေးလ်ကာနယ်ဂျီ၏ အောင်မြင်မှုလျို့ဝှက်ချက်များ

မစ္စတာ ကာနေဂီ ၏ 'မိတ္တဗလဋီကာ' နှင့် 'သောကကင်းဝေးနေထိုင်ရေး' ကဲ့သို့သော စာအုပ်များ အုပ်ရေ သန်း ၅၀ ကျော်မှ ထာဝရတည်မြဲသော တန်ဖိုးများနှင့် အလေ့အကျင့်များ သည် လူပေါင်း ၈သန်းကျော်ကို လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါသည်။ ရွှေကဲ့သို့အဖိုးတန်သောာ အကြံဉာဏ်ပေါင်းများစွာ သည် သင့်ကို မမျှော်မှန်းနိုင်သော အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ်သို့ တင်ပေးပါလိမ့်မည်။ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦး အနေဖြင့် ထူးချွန်လာစေရန်နှင့် သင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး တိုးတက်လာစေရန် ၄င်းအကြံဉာဏ်များကို အသုံးချပါ။

Dale Carnegie ၏အကြောင်း

ရာစုနှစ်တစ်ခုကျော်ကာလတွင် ဒေးကာနေဂီသည် တစ်ဦးချင်းနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့၊ လုပ်ဆောင်လျက်ရှိပါသည်။ ကျွနု်ပ်တို့၏ လေ့ကျင်ရေး နည်းလမ်းများ ဆက်လက်၍ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသော်လည်း ကျွနု်ပ်တို့၏ ပင်မ ဥပဒေသများမှာ “စစ်မှန်သော အသွင်ကူးပြောင်းမှုသည် (တစ်ဦးချင်း/ အဖွဲ့အစည်း) အတွင်းမှ စသည်” ဟူသော မျှော်မှန်းချက်တစ်ခုတည်းကိုသာ ဆက်လက်၍ ထားရှိပါသည်။

Dale Carnegie မြန်မာ

default alt tag

No.196, West Shwe Gone Daing 5th Street.
Bahan Township, Yangon MM

Luc de Waegh
Phone: 959 424 251 005
[email protected]

သင်တန်းများကိုခေါင်းစဉ်အလိုက်ရှာဖွေပါ

ဒေးလ်ကာနေဂီမှ လူအများအား အလုပ်တွင်ဦးဆောင်ဦးရွက်ပြုနိုင်ပြီး ဘဝကိုပြောင်းလဲနိုင်ရန်ကူညီပေးပါတယ်

COURSES

Upcoming Courses

In Person & Live Online

default alt tag
default alt tag
default alt tag

Building the Skills for Workforce Agility in an Era of Digital Transformation

default alt tag

As the world of work continues to evolve at a rapid clip, technology’s growing influence across all aspects of business is adding a whole new variable to the mix. While digital transformation has been on the agenda for most industries in recent years, the coronavirus pandemic and resulting social distancing requirements have suddenly accelerated that process for everyone.

Remote work is the new normal for a huge number of organizations today and, potentially, for the foreseeable future. At the same time, more businesses are looking at how they can use technology to automate previously labor-intensive processes and tasks — a shift that will likely endure beyond the current realities.

Leading Successful Remote Teams


default alt tag

The nature of our business at Dale Carnegie is about people, resilience, agility, creating confidence and dealing with stress and worry. Our focus during these past months has been on supporting our customers, the communities we serve and our network of local offices around the world dealing with the fear and uncertainty of the current pandemic.

The same priorities of building confidence, resilience, and overcoming stress are key to leading successful remote teams, the current situation in which most businesses find themselves. It can be challenging in times of crisis, but there are methods leaders can use to help remote teams successfully deal with change and bounce back from setbacks, even during our very challenging current environment.

5 Time Management Tips to Avoid Festive Stress @ Work

July 20, 2019

default alt tag

‘Tis the season to be jolly, but for 73% of the UK workforce the build up to Christmas is anything but merry, with concerns that work will ruin their festive cheer.

Additional social commitments, end of year project deadlines, getting ready for ‘New year, new targets’ and trying to prepare for time-off, along with the pressure of being ready for the big day itself means the season of goodwill is a testing time for a lot of people.

5 Time Management Tips to Avoid Festive Stress @ Work

July 20, 2019

default alt tag

‘Tis the season to be jolly, but for 73% of the UK workforce the build up to Christmas is anything but merry, with concerns that work will ruin their festive cheer.

Additional social commitments, end of year project deadlines, getting ready for ‘New year, new targets’ and trying to prepare for time-off, along with the pressure of being ready for the big day itself means the season of goodwill is a testing time for a lot of people.

IN-PERSON COURSES

See our most recent courses

default alt tag

Course Name

In-Person: Location

3 Days: 5/13, 5/14, 5/15

default alt tag

Course Name

In-Person: Location

3 Days: 5/13, 5/14, 5/15

default alt tag

Course Name

In-Person: Location

3 Days: 5/13, 5/14, 5/15

Take Command of Your Career and Future

Whether you're searching for the confidence needed to embark on a new venture or for the strength to enact change in your community, we offer proven tools to help you make an impact.

Live Online Overview

Dale Carnegie Course

Topher Olsen, Alliance Residential

Immerse yourself in over 100 years of excellence

Dale Carnegie's focus has always been people connecting with people. Whether it be personal interactions, business engagements, or public forums – we believe in building positive relationships which leads to profitable results.

default alt tag

Meet The Team

Our trainers have over 30 years of experience working with companies to transform cultures and drive long-term results.

default alt tag

Jane Smith

Job Title

default alt tag

Jane Smith

Job Title

default alt tag

Jane Smith

Job Title

default alt tag

Jane Smith

Job Title

Dale Carnegie

"If you are not in the process of becoming the person you want to be, you are automatically engaged in becoming the person you don’t want to be."
Dale Carnegie

GET STARTED NOW

What are you waiting for?

အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈတစ္ခုကို စတင္လိုက္ပါ
အထူးသီးသန္႔စစ္ေဆးမႈတစ္ခု ျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ေကာင္းမြန္ျပီး အက်ိဳးအျမတ္ရွိေသာ တိုးတက္မႈရရွိေရး တြန္းအားေပးေမာင္းႏွင္ေသာ အဆင္ျမင့္ပညာေရးအား စတင္ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ရန္ ကၽြႏု္ပ္တို႔ကို ယေန႔ပဲ ဆက္သြယ္လိုက္ပါ။
Logo
တင်သွင်းပါ
: