icon 面对面课程

Strategiska presentationer

课程概述
Icon

学习内容

Du tränar på att hålla presentationer. Under programmets två dagar kommer du att hålla minst sex stycken. Presentationerna filmas och utvärderas, av dig tillsammans med två av våra seniora instruktörer. Vi ser vad du som person kan göra mer av, mindre av eller annorlunda, för att leverera framgångsrika tal i din både professionella och privata vardag.

Icon

学习原因

Du får nya verktyg och mental träning i att använda i din kommunikation. Allt i syfte att lyfta fram din personlighet, skapa flexibilitet, inspirera mera och nå nya resultat.

Icon

学习效果

Vi utgår från dig och din personlighet. Vi gör dig medveten om vad som gör dig unik, dina starka sidor som kommunikatör och tillsammans med dig tillför vi struktur, tydlighet och inspiration till din kommunikation.

注册该课程

Page 1
Next

您从另一个地点添加了课程。

您一次只能向购物车购买或添加同一地点的课程。
没关系!您仍然可以购买该课程,我们将移除您之前选择的地点,并将其替换为当前地点。

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie