icon 現場課程

Strategiska presentationer

課程概述
Icon

學習內容

Du tränar på att hålla presentationer. Under programmets två dagar kommer du att hålla minst sex stycken. Presentationerna filmas och utvärderas, av dig tillsammans med två av våra seniora instruktörer. Vi ser vad du som person kan göra mer av, mindre av eller annorlunda, för att leverera framgångsrika tal i din både professionella och privata vardag.

Icon

學習原因

Du får nya verktyg och mental träning i att använda i din kommunikation. Allt i syfte att lyfta fram din personlighet, skapa flexibilitet, inspirera mera och nå nya resultat.

Icon

學習效果

Vi utgår från dig och din personlighet. Vi gör dig medveten om vad som gör dig unik, dina starka sidor som kommunikatör och tillsammans med dig tillför vi struktur, tydlighet och inspiration till din kommunikation.

注冊該課程

Page 1
Next

您從另一個地點添加了課程。

您一次只能向購物車注冊或添加同一地點的課程。
沒關系!您仍然可以注冊該課程,我們將移除您之前選擇的地點,並將其替換為當前選擇的地點。

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie