icon In-Person

Strategiska presentationer

課程概覽
Icon

課程內容

Du tränar på att hålla presentationer. Under programmets två dagar kommer du att hålla minst sex stycken. Presentationerna filmas och utvärderas, av dig tillsammans med två av våra seniora instruktörer. Vi ser vad du som person kan göra mer av, mindre av eller annorlunda, för att leverera framgångsrika tal i din både professionella och privata vardag.

Icon

為何需要學習本課程

Du får nya verktyg och mental träning i att använda i din kommunikation. Allt i syfte att lyfta fram din personlighet, skapa flexibilitet, inspirera mera och nå nya resultat.

Icon

本課給您的幫助

Vi utgår från dig och din personlighet. Vi gör dig medveten om vad som gör dig unik, dina starka sidor som kommunikatör och tillsammans med dig tillför vi struktur, tydlighet och inspiration till din kommunikation.

註冊本課程

Page 1
Next

您已從另一個地點添加課程。

您每次只能於同一地點將課程註冊或添加至購物車內。
沒關係!您仍然可以註冊該課程,我們將移除您之前選擇的地點,並將其改為當前選擇的地點。

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie