Quản lý thời gian: Hướng dẫn thực hành để sắp xếp thời gian hiệu quả, cho phép bạn đạt được kết quả tối ưu.

Lợi ích của eBook này

Thực tế của thế giới hôm nay là chúng ta phải đạt được kết quả tối ưu trong thời gian ít ỏi. Điều quan trọng là để tối ưu hóa thời gian của bạn, cả chuyên nghiệp và cá nhân, theo cách sẽ mang lại kết quả lý tưởng nhất. Hướng dẫn ngắn gọn này được thiết kế để giúp bạn ưu tiên công việc và làm việc hiệu quả.

Tải bản sao của bạn

Bạn sẽ học được gì

Có được các mẹo quản lý thời gian đã được chứng minh để tối ưu hóa thời gian của bạn theo những cách mang lại kết quả lý tưởng nhất. Áp dụng các mẹo để tận dụng thời gian và tăng năng suất. Tìm cách để làm việc thông minh hơn, chứ không phải siêng năng hơn.

Lý do bạn cần nó

Các chuyên gia ngày nay liên tục tung hứng thời gian với chất lượng và chi phí, và cố gắng làm vậy trong một môi trường thay đổi nhanh chóng. Với mục tiêu của các kết quả không bị mâu thuẫn, điều quan trọng là lập kế hoạch, đặt ra các ưu tiên, hành động nhanh chóng và quyết đoán. Bằng việc áp dụng 5 phương pháp quản lý thời gian được chứng minh, bạn sẽ không bao giờ sợ hãi từ "thời hạn" nữa!

Mục đích tận dụng

Các thực tiễn tốt nhất về quản lý thời gian có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả, chất lượng công việc và mức độ căng thẳng. Ưu tiên để đạt được mục tiêu của bạn, và giảm thiểu rắc rối. Đầu tư thời gian của bạn một cách hiệu quả nhất để mang lại kết quả tốt nhất.

Mua eBook này ngay
Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng theo các điều khoản của chúng tôi chính sách bảo mật.
Tải ngay

Cập nhật tin tức mới nhất của Dale Carnegie tại đây

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.