3 + 3 của Kinh nghiệm Cải tiến

Lợi ích của Sách trắng này

Bài viết này tập trung vào 6 xu hướng đổi mới mà các công ty đang sử dụng để giải quyết những thách thức mà họ xác định là rào cản cho sự thành công của họ. Có 3 xu hướng thị trường cùng với 3 xu hướng tập trung tại nơi làm việc. Các xu hướng thị trường phân tích sự hiểu biết sâu sắc về mong đợi của khách hàng và những nhu cầu thầm kín, trong khi các xu hướng tại nơi làm việc đánh giá cách tốt nhất để tối ưu hóa trải nghiệm tại nơi làm việc.

Tải bản sao của bạn

Bạn sẽ học được gì

Sự phát triển trong những năm gần đây đã làm cho khách hàng tìm ra và chuyển sang đối thủ cạnh tranh dễ dàng hơn bao giờ hết, ngay cả nhân viên cũng liên tục kiểm tra thị trường lao động để có cơ hội tốt hơn. Sự hiểu biết về 6 đổi mới đang diễn ra ở cả thị trường và nơi làm việc (3 + 3!) sẽ giúp bạn cá nhân hóa trải nghiệm trong doanh nghiệp của mình ở mọi cấp độ. Bạn sẽ khám phá những cách mới để xác định, đáp ứng và dự đoán nhu cầu của khách hàng và nhân viên, cũng như cách tiếp cận sáng tạo để đáp ứng những nhu cầu đó. Các đối thủ cạnh tranh hãy cẩn thận!

Lý do bạn cần nó

Đại đa số các công ty đang phải vật lộn để làm mọi khía cạnh của sự đổi mới nhưng họ sẽ được phục vụ tốt hơn để thu hẹp phạm vi kinh nghiệm tổng thể trong kinh doanh với doanh nghiệp của họ. Đổi mới nên được coi là một cái gì đó có thể được tích hợp vào những gì các doanh nghiệp làm ở tất cả các cấp. Các phát hiện của nghiên cứu này cho thấy 3 xu hướng thị trường và ba xu hướng tập trung tại nơi làm việc sẽ giúp các doanh nghiệp đổi mới thông qua toàn bộ kinh nghiệm về tất cả các thị trường và các bên liên quan.

Mục đích tận dụng

Phát triển sự hiểu biết về khách hàng ngày nay, tối đa hóa trải nghiệm của khách hàng, và tích cực tác động đến kết quả bán hàng. Bằng cách đáp ứng các nhu cầu và mong đợi của cá nhân hiệu quả hơn, các doanh nghiệp có thể cho phép hợp tác thông qua cả khách hàng và nhân viên, tăng cường khả năng đổi mới trong mọi khía cạnh kinh doanh của họ.

Mua Sách trắng này ngay
Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng theo các điều khoản của chúng tôi chính sách bảo mật.
Tải ngay

Cập nhật tin tức mới nhất của Dale Carnegie tại đây

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.