Hiệu quả bán hàng: Vượt qua phản đối

Lợi ích của eBook này

Chừng nào công việc kinh doanh còn được tiến hành, sẽ có những phản đối phải vượt qua. Cuốn sách này sẽ hướng dẫn bạn qua các bước khắc phục sự phản đối bằng cách lắng nghe những quan ngại, đặt câu hỏi để hiểu, thể hiện để cho biết bạn hiểu, đáp ứng và cuối cùng là đánh giá liệu khách hàng có sẵn sàng để tiếp tục hay không.

Tải bản sao của bạn

Bạn sẽ học được gì

Bạn sẽ khám phá ra 5 bước chính để vượt qua sự phản đối. Khám phá rằng không phải mọi phản đối đều hợp lý, mà chỉ là cảm tính. Tìm hiểu để đáp ứng nhu cầu cảm xúc khách hàng của bạn kèm theo bất kỳ trở ngại nào khác mà có thể ngăn cản họ mua hàng.

Lý do bạn cần nó

Vượt qua phản đối không chỉ để tạo doanh thu; mà còn để xây dựng mối quan hệ. Đây là cơ hội để cho khách hàng của bạn biết rằng bạn đang lắng nghe, và bạn hiểu họ. Và khi khách hàng của bạn cảm thấy được thấu hiểu, khả năng kinh doanh trong tương lai sẽ trở nên vững chắc.

Mục đích tận dụng

Khi phản đối được giải quyết thỏa đáng, bạn sẽ có nhiều hơn chỉ là doanh thu; bạn sẽ có mối quan hệ. Giải quyết phản đối một cách hiệu quả là một quá trình liên quan đến việc lắng nghe thông minh và nhạy cảm, cùng với các phản hồi tích cực, thiết thực đối đối với mối quan tâm của người mua. Một khi bạn đã nắm vững kỹ năng, bạn sẽ ngạc nhiên với sự cải thiện của doanh thu.

Mua eBook này ngay
Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng theo các điều khoản của chúng tôi chính sách bảo mật.
Tải ngay

Cập nhật tin tức mới nhất của Dale Carnegie tại đây

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.