Lực lượng lao động đa quốc gia hàng đầu

Lợi ích của eBook này

Theo một nghiên cứu của Dale Carnegie về Đào tạo Cam kết Nhân viên, "Nhân viên cảm thấy người quản lý trực tiếp của họ thể hiện khả năng lãnh đạo giỏi, tiêu chuẩn tích cực và sự quan tâm đến họ ở mức độ cá nhân sẽ gắn bó với công ty nhiều hơn." Cuốn sách này được thiết kế để chỉ ra điều làm cho mỗi thế hệ cần, để bạn có thể cung cấp hiệu quả cho họ sự chú ý cá nhân mà họ cần. Biết cách giao tiếp, huấn luyện, động viên và đưa ra phản hồi cho từng thế hệ là rất quan trọng.

Tải bản sao của bạn

Bạn sẽ học được gì

Bạn sẽ được hướng dẫn thông qua một phân tích ngắn gọn về những gì thúc đẩy mỗi thế hệ trong lực lượng lao động ngày nay, từ Thời kỳ bùng nổ dân số, đến Thế hệ X, cho đến thế hệ Millennial. Mỗi thế hệ đều có tư duy, phong cách làm việc và cách giao tiếp độc đáo. Nắm vững phương pháp để thúc đẩy các thành viên trong nhóm sẽ giúp các nhà quản lý có thể tận dụng những thế mạnh mà mỗi thành viên mang đến cho nhóm.

Lý do bạn cần nó

Nghiên cứu của Dale Carnegie về Cam kết Nhân viên cho thấy "những người lao động trung niên (40-49 tuổi) ít gắn kết hơn hoặc bị tách rời với tổ chức của họ". Ngược lại, nghiên cứu cho thấy "những nhân viên trẻ (khoảng 30 tuổi) và những người trên 50 tuổi gắn kết hơn." Ít nhất 66% nhân viên không hoàn toàn gắn kết, và cần phải được quan tâm!

Mục đích tận dụng

Hiểu được cách thúc đẩy các thành viên trong đội ngũ đa dạng của bạn sẽ tạo ra một môi trường làm việc trơn tru hơn, có năng suất và hạnh phúc hơn. Các thành viên trong nhóm vui vẻ mang lại kết quả tích cực. Và điều đó có nghĩa là kết quả cuối cùng được cải thiện!

Mua eBook này ngay
Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng theo các điều khoản của chúng tôi chính sách bảo mật.
Tải ngay

Cập nhật tin tức mới nhất của Dale Carnegie tại đây

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.