Kích thích cam kết ở thế hệ Millennial

Lợi ích của Sách trắng này

Thế hệ Millennial sẽ sớm trở thành phân đoạn lớn nhất của lực lượng lao động. Làm thế nào để thu hút họ? Dữ liệu được đề cập trong bài viết này cung cấp các chiến lược tạo cảm hứng cho các mối quan hệ giữa các phân chia thế hệ để tạo ra một nền văn hoá hòa hợp với nhau.

Tải bản sao của bạn
Icon

Bạn sẽ học được gì

Hiểu được tầm quan trọng của thế hệ Millennial và nhân tố để thu hút họ. Khám phá cách giải mã nhu cầu cam kết của thế hệ Millennial và thu hẹp khoảng cách thông qua phát triển và truyền thông. Thế hệ Bùng nổ Dân số và thế hệ Millennial có thể làm việc cùng nhau nếu được cung cấp các công cụ và đào tạo phù hợp.

Icon

Lý do bạn cần nó

Millennial đã che phủ thế hệ Bùng nổ Dân số về kích cỡ. Cả hai đều quan trọng. Hiểu được thế hệ Millennial và cách họ nghĩ và vận hành, và điều gì thu hút họ quan trọng hơn bao giờ hết để xây dựng một nhóm làm việc năng động và bền vững.

Icon

Mục đích tận dụng

Điều chỉnh phong cách lãnh đạo của bạn để thu hút và giữ chân các thế hệ. Nới rộng giới hạn trong công ty của bạn để thế hệ Bùng nổ Dân sốt và thế hệ Millennial hợp tác với nhau để hoàn thành công việc. Khuyến khích chuyển giao kiến thức cần thiết cho tương lai để làm việc đến tất cả các thế hệ.

Logo

Mua Sách trắng này ngay

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank You!