Cách để thực hiện đánh giá hiệu suất hiệu quả

Lợi ích của eBook này

Đây là một kế hoạch nhanh chóng và dễ dàng để tiến hành đánh giá hiệu suất hoạt động mang tính chuẩn bị tốt, xây dựng và tích cực. Nó sẽ cho bạn thấy những cách tốt nhất để khuyến khích, trao quyền, và thu hút nhân viên của bạn với đánh giá hiệu suất. Bạn sẽ học được điều đó bằng cách thể hiện thái độ đúng đắn khi thảo luận về những lĩnh vực cần cải thiện, bạn có thể truyền nhiệt huyết tại nơi làm việc.

Tải bản sao của bạn
Icon

Bạn sẽ học được gì

Bạn sẽ học được tầm quan trọng của việc truyền đạt kết quả mong muốn và đặt ngang hàng những kết quả đó với sứ mệnh của doanh nghiệp. Có được các mẹo về cách đánh giá và theo dõi hoạt động của nhân viên. Có được những ý tưởng mới để phát triển một chương trình thưởng phạt phù hợp để tạo động lực và cam kết từ nhân viên.

Icon

Lý do bạn cần nó

Với tư cách là người quản lý, điều quan trọng là bạn phải theo sát công việc hằng ngày, nhưng quan trọng hơn là để cho nhân viên của bạn biết họ thể hiện tốt như thế nào. Một đánh giá hiệu suất tốt có thể có lợi theo nhiều cách, không chỉ để sửa chữa hoặc khen ngợi, mà còn để xác định xem bạn có giao đúng nhiệm vụ cho đúng người. Và lợi ích lớn hơn hết, khi quản lý một cách tích cực, thì mối quan hệ của bạn và nhân viên cũng được củng cố.

Icon

Mục đích tận dụng

Là một nhà lãnh đạo, bạn nên thể hiện cách nắm bắt thay đổi và cơ hội một cách tích cực. Khi bạn khen ngợi, khen thưởng và nêu gương tốt, nhân viên sẽ có động lực để làm được nhiều hơn và mang lại kết quả tốt hơn. Và với kiểu chi tiêu đó, một cải thiện tích cực có vẻ là một mức giá không quá đắt!

Logo

Mua eBook này ngay

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank You!