Tăng cường cam kết từ nhân viên: Vai trò của Giám sát viên trực tiếp

Lợi ích của Sách trắng này

Cam kết gắn bó có nghĩa là nhân viên thỏa mãn, trung thành và khách hàng trung thành và hạnh phúc. Cam kết gắn bó dẫn đến việc cải thiện mức độ duy trì và ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Hiểu rằng giám sát viên trực tiếp hoạt động như chất xúc tác trong sự gắn kết của nhân viên cho phép bạn tận dụng công cụ này để nâng mức độ gắn kết của nhân viên và những ảnh hưởng cơ bản.

Tải bản sao của bạn

Bạn sẽ học được gì

Người giám sát trực tiếp thực hiện vai trò then chốt. Tìm hiểu cách trao quyền cho giám sát viên trực tiếp để tác động đến đầu tư về nhân lực mà doanh nghiệp nhắm đến. Khám phá cách để biến nhân viên thiếu gắn bó thành gắn bó nhờ các giám sát viên trực tiếp, những người có khả năng lãnh đạo mạnh mẽ và thúc đẩy môi trường làm việc tích cực.

Lý do bạn cần nó

Nhân viên không rời bỏ công ty; mà họ rời bỏ con người. Chuyển đổi giám sát viên trực tiếp thành những người mà nhân viên không muốn rời đi. Thông qua các bước thực tiễn và sự thông minh cảm xúc, những giám sát viên trực tiếp có thể trở thành chìa khóa để thúc đẩy động cơ, tinh thần và sự hài lòng của nhân viên đối với các cấp độ mới cùng với tỉ lệ duy trì, mức độ hài lòng của khách hàng và kết quả doanh thu.

Mục đích tận dụng

Giám sát viên trực tiếp ảnh hưởng đến việc đầu tư nhân lực mà một doanh nghiệp nhắm đến. Tăng sự gắn bó của người lao động thông qua các hành động của giám sát viên trực tiếp làm tăng sự duy trì và giảm sự vắng mặt không chính đáng. Nó chuyển mức độ thiếu nhiệt tình thành gắn kết hoàn toàn, thu hút và giữ chân cả nhân viên lẫn khách hàng.

Mua Sách trắng này ngay
Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng theo các điều khoản của chúng tôi chính sách bảo mật.
Tải ngay

Cập nhật tin tức mới nhất của Dale Carnegie tại đây

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.