Động lực cảm xúc của cam kết nhân viên

Lợi ích của Sách trắng này

Cảm xúc và cam kết được kết nối. Người lao động gắn kết có năng suất cao hơn và trung thành hơn. Bài viết này cho thấy cách thức và lý do để đối xử tốt với nhân viên của bạn; cho họ biết rằng họ quan trọng; cho họ chỗ để phát triển; và xem họ bay cao!

Tải bản sao của bạn

Bạn sẽ học được gì

Cam kết thể hiện nhiều hơn chỉ là hài lòng trong công việc; thay vào đó, nó được thể hiện bằng cách những người lao động gắn kết và tận tâm cảm thấy thế nào với tổ chức của họ. Tìm hiểu sức mạnh của cảm xúc tích cực về năng suất, sự hài lòng và cam kết của nhân viên. Khám phá 4 động lực cảm xúc chính và cách quản lý chúng để tăng cường cam kết.

Lý do bạn cần nó

Cảm xúc tích cực ảnh hưởng đến nhân viên, khách hàng - và khách hàng cùng nhân viên tiềm năng. Thúc đẩy những cảm xúc tích cực cải thiện mối quan hệ. Những người có kết nối cảm xúc với một tổ chức cảm thấy có quyền sở hữu và có nhiều khả năng ở lại, cho kết quả công việc vượt trội trong thời gian ít hơn, giảm chi phí thay nhân lực.

Mục đích tận dụng

Nâng cao kỹ năng giao tiếp giữa những nhóm phát triển cảm xúc tích cực. Làm cho nhân viên cảm thấy là một phần của cái gì đó lớn hơn bản thân họ, một cái gì đó họ có thể tự hào. Cảm giác tự hào tăng cường, đẩy mọi người tiến về phía trước!

Mua Sách trắng này ngay
Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng theo các điều khoản của chúng tôi chính sách bảo mật.
Tải ngay

Cập nhật tin tức mới nhất của Dale Carnegie tại đây

©2021 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.