Nhân viên của bạn có được khuyến khích đúng cách?

Lợi ích của eBook này

Các nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải có khả năng thúc đẩy sự làm việc theo nhóm và thể hiện tố chất lãnh đạo, khả năng đối phó với áp lực, và sự nhạy cảm đối với người khác. Một Nghiên cứu Đào tạo gần đây của Dale Carnegie cho thấy một trong những nhân tố quan trọng nhất của sự cam kết từ nhân viên là "mối quan hệ với người giám sát trực tiếp". Thái độ và hành động như một người giám sát của bạn tạo ra một môi trường làm việc tích cực.

Tải bản sao của bạn

Bạn sẽ học được gì

Bạn sẽ đánh giá nhanh để xác định khả năng quản lý, truyền thông và lãnh đạo của chính mình. Bạn sẽ được cung cấp một loạt các hướng dẫn để giải quyết những lĩnh vực mà bạn cần cải thiện, và nhấn mạnh các lĩnh vực chuyên môn của bạn. Trọng tâm sẽ là xây dựng mối quan hệ tích cực với nhân viên của bạn, thúc đẩy và thách thức họ, thiết lập mục tiêu, và công nhận nỗ lực của họ.

Lý do bạn cần nó

Theo Nghiên cứu Đào tạo Thúc đẩy Cam kết từ Nhân viên của Dale Carnegie: "69% số nhân viên sẽ rời bỏ công việc hiện tại chỉ vì mức lương hơn 5% mức lương hiện tại." Đó là điều đáng tiếc không nên có. Cuốn sách này chỉ bạn các mẹo nhằm khuyến khích nhân viên của bạn và nâng cao chất lượng văn hóa cam kết.

Mục đích tận dụng

motivationsDoText

Mua eBook này ngay
Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng theo các điều khoản của chúng tôi chính sách bảo mật.
Tải ngay

Cập nhật tin tức mới nhất của Dale Carnegie tại đây

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.