Arrow LeftBack
Icon Dịch vụ

Workshop Servicio al Cliente al Estilo Carnegie

In Person

Taller orientado tomadores de decisiones de empresas que requieran entregar nuevas herramientas a sus equipos de Servicio al Cliente y personas que deseen vivir la experiencia de Dale Carnegie.

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

Metodología de Dale Carnegie Contenidos del Programa Servicio al Cliente al Estilo Carnegie Poner en Práctica algunos de las herramientas de nuestro entrenamiento.

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Descubrir las posibilidades de crecimiento que tus colaboradores de Servicio al Cliente tienen y cómo este entrenamiento puede ayudarte a alcanzar las metas de tu negocio.

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.