icon Khóa học tương tác trực tiếp

Lãnh đạo và quản lý hướng đến hành động và kết quả: 3 ngày

Làm thế nào để xây dựng một nền văn hoá tham gia, trong đó các thành viên trong nhóm tự tin với khả năng của mình, được trao quyền để thành công, nhiệt tình trong việc đưa ra kết quả và lấy cảm hứng để tạo sự khác biệt là trọng tâm của trải nghiệm nhiều ngày này. Bởi vì lợi thế cạnh tranh duy nhất và bền vững của bất kỳ công ty nào là sự đổi mới và sáng tạo của các thành viên trong nhóm của họ, Huấn luyện Lãnh đạo cho Người quản lý tập trung vào cách thu hút các thành viên trong nhóm và tối đa hóa năng suất của họ.

Tổng quan chương trình

Đây là một khóa học được thiết kế để giúp các nhà lãnh đạo tìm hiểu cách hiệu quả nhất để thu hút các đội của mình để họ có thể thúc đẩy sự đổi mới, đáp ứng các mục tiêu của công ty và ảnh hưởng tích cực đến kết quả cuối cùng của họ.

Icon

Bạn sẽ học được những gì

Bạn sẽ học được sự khác biệt giữa lãnh đạo cá nhân và lãnh đạo tổ chức. Khám phá cách giao tiếp có hiệu quả các mục tiêu, phát triển các phương pháp đào tạo hiệu quả, giữ nhân viên của bạn có trách nhiệm, nhận ra sự thành công của họ với sự nhiệt tình, và giải quyết những sai lầm với sự xem xét. Bạn sẽ xây dựng một nền văn hoá gắn kết, công nhận sự đổi mới và tiềm năng của con người.

Icon

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Các nhà lãnh đạo thành đạt biết rằng gắn kết đội ngũ là rất quan trọng đối với kết quả cuối cùng. Để đạt được mục đích đó, một nghiên cứu do Dale Carnegie Training và MSW / ASr tiến hành đã cho thấy rằng những đội nhóm nhiệt tình, có cảm hứng, tự tin và được trao quyền, bốn cảm xúc cụ thể này sẽ có nhiều khả năng tham gia vào việc đạt được các mục tiêu của công ty. Khóa học này giúp cho các nhà lãnh đạo phát triển đội của họ một cách phù hợp, tạo cho họ cơ hội để tích cực ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của họ.

Icon

Chương trình này giúp gì cho bạn

Đây là cơ hội của bạn để phát triển phong cách lãnh đạo, cho phép bạn phát triển điều này trong tổ chức của mình. Khóa học sẽ làm cho bạn thành thạo trong việc giải quyết vấn đề và ra quyết định. Nhưng quan trọng nhất, nó sẽ giúp bạn xây dựng một đội ngũ hiệu quả, gắn kết với các thành viên mong muốn đáp ứng và vượt các mục tiêu của công ty!

Đăng ký ngay khóa học này

Page 1
Next

Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie