Arrow LeftBack
Icon Lãnh đạo

Lãnh đạo và quản lý hướng đến hành động và kết quả: 3 ngày

In Person

Làm thế nào để xây dựng một nền văn hoá tham gia, trong đó các thành viên trong nhóm tự tin với khả năng của mình, được trao quyền để thành công, nhiệt tình trong việc đưa ra kết quả và lấy cảm hứng để tạo sự khác biệt là trọng tâm của trải nghiệm nhiều ngày này. Bởi vì lợi thế cạnh tranh duy nhất và bền vững của bất kỳ công ty nào là sự đổi mới và sáng tạo của các thành viên trong nhóm của họ, Huấn luyện Lãnh đạo cho Người quản lý tập trung vào cách thu hút các thành viên trong nhóm và tối đa hóa năng suất của họ.

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

Bạn sẽ học được sự khác biệt giữa lãnh đạo cá nhân và lãnh đạo tổ chức. Khám phá cách giao tiếp có hiệu quả các mục tiêu, phát triển các phương pháp đào tạo hiệu quả, giữ nhân viên của bạn có trách nhiệm, nhận ra sự thành công của họ với sự nhiệt tình, và giải quyết những sai lầm với sự xem xét. Bạn sẽ xây dựng một nền văn hoá gắn kết, công nhận sự đổi mới và tiềm năng của con người.

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Các nhà lãnh đạo thành đạt biết rằng gắn kết đội ngũ là rất quan trọng đối với kết quả cuối cùng. Để đạt được mục đích đó, một nghiên cứu do Dale Carnegie Training và MSW / ASr tiến hành đã cho thấy rằng những đội nhóm nhiệt tình, có cảm hứng, tự tin và được trao quyền, bốn cảm xúc cụ thể này sẽ có nhiều khả năng tham gia vào việc đạt được các mục tiêu của công ty. Khóa học này giúp cho các nhà lãnh đạo phát triển đội của họ một cách phù hợp, tạo cho họ cơ hội để tích cực ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của họ.

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

Đây là cơ hội của bạn để phát triển phong cách lãnh đạo, cho phép bạn phát triển điều này trong tổ chức của mình. Khóa học sẽ làm cho bạn thành thạo trong việc giải quyết vấn đề và ra quyết định. Nhưng quan trọng nhất, nó sẽ giúp bạn xây dựng một đội ngũ hiệu quả, gắn kết với các thành viên mong muốn đáp ứng và vượt các mục tiêu của công ty!

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.