icon Khóa học tương tác trực tiếp

Successfully Managing People in Project

Congratulations! You’ve been promoted to supervisor. So now it’s not what you know but your ability to teach others what you know that counts. It’s not your drive to get things done but your ability to motivate others to get it done. It’s not being a team member...it’s being the team leader.

Tổng quan chương trình

In other words, the skills that got you to supervisor can’t make you successful as a supervisor. To achieve success, you need a firm grasp of human relations skills—the skills you’ll learn at Successfully Managing People: A Two-Day Cram Course for New Supervisors.

Icon

Bạn sẽ học được những gì

This intensive new seminar from Dale Carnegie Training® provides everything you need to know to achieve outstanding results through others. Of course, you cover the basics like planning, organizing and control, but the real focus is on building your interpersonal effectiveness.

Icon

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Spend just one information packed day at Successfully Managing People: A Two-Day Cram Course for New Supervisors.

Icon

Chương trình này giúp gì cho bạn

Spend a day with us and learn how to gain employee commitment, lead confidently and motivate employees to peak performance. Jump start your new career as a supervisor. Register for Successfully Managing People: A Two-Day Cram Course for New Supervisors right now.

Đăng ký ngay khóa học này

Page 1
Next

Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie