Arrow LeftBack
Icon Lãnh đạo

South West Business Class Learning Network Hampshire

In Person

Join us at this session to continue your Dale Carnegie learning journey - but with a twist.

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

You'll enhance your current skills, learn new ones, as well as gain access to our latest research and topics.

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Remember how important peer support was to your Dale Carnegie training session? These sessions for Dale Carnegie Graduates aim to build on the momentum you began on your previous training sessions.

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

Share experience, get advice, identify resources, find new business and stay on the upward learning curve.

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.