Arrow LeftBack
Icon Bán hàng

Sales Essentials

In Person

This Workshop will provide you with the foundational sales skills to be immediately effective.

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

The sales process steps that will insure consistent performance.

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

3 out of 4 salespeople have never been trained... learn the sales skills to achieve your objectives.

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

Build your pipeline and close your opportunities... be a top producer within your organization.

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.