Arrow LeftBack
Icon Bán hàng

Sales Advantage Workshop

In Person
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

Building customer relationships that will increase the number of appointments set, reduce buyer objections.

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Reduce buyer objections and increase the commitment.

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

Build a sustainable pipeline!

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.