icon Khóa học tương tác trực tiếp
Chương trình huấn luyện Kỹ năng bán hàng của Dale Carnegie: Đạt được mối quan hệ trong bán hàng
Khóa học này biến đổi nhân viên bán hàng từ việc sử dụng các chiến thuật & mánh lới quảng cáo truyền thống, thành các chuyên gia bán hàng giải pháp dựa trên mối quan hệ.
Facebook Twitter LinkedIn LinkedIn

This event is closed.