Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.
Cancel Continue
icon Khóa học tương tác trực tiếp
Chương trình huấn luyện Kỹ năng bán hàng của Dale Carnegie: Đạt được mối quan hệ trong bán hàng
Khóa học này biến đổi nhân viên bán hàng từ việc sử dụng các chiến thuật & mánh lới quảng cáo truyền thống, thành các chuyên gia bán hàng giải pháp dựa trên mối quan hệ.
Facebook Twitter LinkedIn LinkedIn

This event is closed.