icon Khóa học tương tác trực tiếp
Chương trình huấn luyện Kỹ năng bán hàng của Dale Carnegie: Đạt được mối quan hệ trong bán hàng
Khóa học này biến đổi nhân viên bán hàng từ việc sử dụng các chiến thuật & mánh lới quảng cáo truyền thống, thành các chuyên gia bán hàng giải pháp dựa trên mối quan hệ.
Important event specific details +

* Important Details if registered for this course *

(These will be included in your confirmation email and PDF receipt)

Facebook Twitter LinkedIn LinkedIn
Register Participants
Company Info
Participant 1 Remove
01/10/2018
Starting at:
1.995 US$
Location:
1140 Bloomfield Avenue
Suite 109 Rear
New Jersey West Caldwell, NJ 07006
973-890-0909
Duration:
Runs 3 Consecutive Days
Time:
09:00 - 17:00