icon Khóa học tương tác trực tiếp

Powerful People Skills

People skills are a quality essential to success in todays business environment. An individual with good people skills will always prove to be a better team player and a more effective leader. This half day seminar dives into tools and principles to enhance your communication and interpersonal skills.

Tổng quan chương trình

Your ability to work effectively with others can have a positive or negative impact on your workplace. Powerful People Skills helps to build relationships of trust and respect to enhance productive interactions with all those you come in contact with.

Icon

Bạn sẽ học được những gì

• Communicate with different personality styles • Listen to enhance communication • Apply human relations principles to enhance professional relationships • Communicate confidently & disagreeing agreeably

Icon

Tại sao bạn muốn học chương trình này

People Skills enable a person to enhance cooperation and effectively communicate with others.

Icon

Chương trình này giúp gì cho bạn

This course will enable you to build alliances, work more collaboratively and be more productive.

Đăng ký ngay khóa học này

Page 1
Next

Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie