Arrow LeftBack
Icon Kỹ năng cá nhân

Managing Stress in a Changing Environment

In Person

A workshop focused on increasing our ability to control worry and stress, especially in an ever changing environment.

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

How to triumph over adversity, confront our fears and control worry and stress.

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Allowing you to focus your energies to be more productive and positive.

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

Equip you with principles for handling stress more effectively.

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.