Arrow LeftBack
Icon Lãnh đạo

Leadership Training for Results: Unleash Talent in Others

In Person

พนักงานทุกคนกำลังมองหาหัวหน้าอย่างคุณที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาและแนะแนวโอกาสให้พวกเขาเจริญเติบโตในหน้าที่การงานมากขึ้น พวกเขากำลังรอที่จะให้คุณสร้างแรงบันดาลใจและเสริมความมั่นใจให้กับพวกเขา รวมทั้งช่วยให้การทำงานเป็นทีมเวิร์คมากขึ้น พวกเขาต้องการให้ผู้นำที่พร้อมผลักดันให้พวกเขาทำงานได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี พร้อมทั้งกระตุ้นให้พวกเขาทำงานได้เกินเป้าหมายที่วางไว้อีกด้วยเพราะความต้องการนั้นมีไม่สิ้นสุด การที่จะเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้นั้น ต้องรู้จักที่จะใช้ทักษะความสามารถที่เหมาะสม รวมไปถึงการแสดงท่าทางที่จะกระตุ้นทำให้ทีมของคุณทำงานได้สำเร็จ

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

คุณจะได้เรียนรู้การพัฒนาความสามารถในการเป็นผู้นำในแบบเฉพาะฉบับ เดล คาร์เนกี ที่พร้อมจะมอบความรู้และให้คุณกลายเป็นผู้นำผู้เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานตอนนี้

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

โปรแกรมนี้รวบรวมทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งและการพัฒนาด้านพฤติกรรมที่ผู้นำควรมี พร้อมทั้งการปรับตัวในการสร้างความสัมพันธ์ในทีมนำทีมให้สู่ผลสำเร็จ

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณไปถึงขีดสุดของความสามารถที่คุณต้องการ และให้คุณสามารถเป็นผู้นำที่ดีและมีความสามารถในการดึงศักยภาพสูงสุดของทุกคนในทีมออกมาในการทำงานร่วมกัน

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.