icon Khóa học tương tác trực tiếp

How to Win Cooperation and Motivate Volunteers

You will learn to use Dale Carnegie's human relations principles made famous in How to Win Friends and Influence People to win cooperation and influence your volunteers.

Tổng quan chương trình

Global Day of Giving 2018

Icon

Bạn sẽ học được những gì

Objectives: 1. Build trust in a nonprofit workplace 2. Create a collaborative environment 3. Get increased motivation and retention of volunteers

Icon

Tại sao bạn muốn học chương trình này

To make your organization great and get everyone excited about one mission.

Icon

Chương trình này giúp gì cho bạn

It will help you overcome the challenges of finding volunteers, gaining enthusiastic cooperation and motivating them to stay.

Đăng ký ngay khóa học này

Page 1
Next

Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie