Arrow LeftBack
Icon Tổ chức

How to Win Cooperation and Motivate Volunteers

In Person

You will learn to use Dale Carnegie's human relations principles made famous in How to Win Friends and Influence People to win cooperation and influence your volunteers.

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

Objectives: 1. Build trust in a nonprofit workplace 2. Create a collaborative environment 3. Get increased motivation and retention of volunteers

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

To make your organization great and get everyone excited about one mission.

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

It will help you overcome the challenges of finding volunteers, gaining enthusiastic cooperation and motivating them to stay.

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.