Arrow LeftBack
Icon Thuyết trình

Năng lực trình bày thực tiễn và truyền cảm hứng

In Person

Truyền thông hiệu quả là rất quan trọng trong bất kỳ vai trò nào. Cho dù bạn đang thuyết phục các đồng nghiệp, bán sản phẩm cho khách hàng hoặc truyền năng lượng cho một đội nhóm, sức mạnh của bài thuyết trình của bạn sẽ tạo ra sự khác biệt giữa thành công và thất bại. Khóa học sẽ giúp cho bạn làm thế nào thực hiện bài trình bày của mình và nổi bật lên từ đám đông!

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

Học cách giao tiếp với sự rõ ràng và chắc chắn, tương tác với một sự tự nhiên và thái độ tập trung, truyền đạt trực tiếp và đơn giản các tài liệu phức tạp. Khám phá cách để thể hiện sự tự tin và lòng nhiệt tình trong khi xây dựng uy tín. Khám phá các kỹ thuật để vượt qua các tình huống bất lợi và khuyến khích mọi người chấp nhận thay đổi và hành động!

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Từ năm 1912, Dale Carnegie đã mang đến cho những người làm kinh doanh những công cụ giúp thành công trong việc định hướng các lĩnh vực kinh doanh phức tạp. Khóa học này cung cấp các kỹ năng nâng tầm cho bạn để giao tiếp một cách tự tin đối với bất kỳ đối tượng nào. Bạn sẽ nhận được các phương pháp và kỹ thuật đã được chứng minh để phát triển các bài thuyết trình hấp dẫn với sự hấp dẫn toàn cầu - có kết quả tích cực và nhất quán.

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

Đó là một trải nghiệm tạo ra sự khác biệt rõ rệt trong kết quả kinh doanh. Khán giả của bạn sẽ quan sát bạn như bạn đã chuẩn bị, thông tin và sự tự tin. Bạn sẽ thấy những lợi ích đo lường được thông qua năng lực giao tiếp, hình ảnh cá nhân, tổ chức và đạt được mục tiêu cuối cùng của mình.

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.