Arrow LeftBack
Icon Tổ chức

Grow Business through your People

In Person

We will share with you the latest research from google into what drives a high performing team and introduce you to the tools to achieve the same in your business.

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

A stimulating overview of research from Google about the developing high performing teams.

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

It's great information to share with your colleagues.

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

Add to your knowledge and consider how you could approach workforce planning differently.

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.