Arrow LeftBack
Icon Lãnh đạo

Free Event - Leadership Skills Seminar

In Person

A fast-paced, interactive and stimulating 2-hour professional development training for Directors, Partners, Senior Managers and Business Owners

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

Participants will learn to improve their: 1)Memory and name recall 2) Communication and presentation skills 3) Time and self management 4) Leadership and motivation 5) Stress Control 2)

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

You'll become a better leader who can give the best of themselves as well as get the best out of their team

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

By improving your confidence and credibility you'll become a more approachable and effective leader capable of meeting the needs of the bottom line as well as your team

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.