icon Khóa học tương tác trực tiếp

Free Event - Leadership Skills Seminar

A fast-paced, interactive and stimulating 2-hour professional development training for Directors, Partners, Senior Managers and Business Owners

Tổng quan chương trình

Learn 5 essential leadership skills

Icon

Bạn sẽ học được những gì

Participants will learn to improve their: 1)Memory and name recall 2) Communication and presentation skills 3) Time and self management 4) Leadership and motivation 5) Stress Control 2)

Icon

Tại sao bạn muốn học chương trình này

You'll become a better leader who can give the best of themselves as well as get the best out of their team

Icon

Chương trình này giúp gì cho bạn

By improving your confidence and credibility you'll become a more approachable and effective leader capable of meeting the needs of the bottom line as well as your team

Đăng ký ngay khóa học này

Page 1
Next

Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie