icon Khóa học tương tác trực tiếp
Giao tiếp hiệu quả và Đối nhân xử thế/Bí quyết thành công
Khóa học này sẽ giúp bạn nắm vững kỹ năng giao tiếp cần thiết để tăng cường mối quan hệ giữa các cá nhân, phát triển tinh thần lãnh đạo, thấm nhuần sự tự tin và lòng nhiệt tình taị nơi làm việc.
Facebook Twitter LinkedIn LinkedIn

This event is closed.