icon Khóa học tương tác trực tiếp
Giao tiếp hiệu quả và Đối nhân xử thế/Bí quyết thành công
Khóa học này sẽ giúp bạn nắm vững kỹ năng giao tiếp cần thiết để tăng cường mối quan hệ giữa các cá nhân, phát triển tinh thần lãnh đạo, thấm nhuần sự tự tin và lòng nhiệt tình taị nơi làm việc.
Important event specific details +

* Important Details if registered for this course *

(These will be included in your confirmation email and PDF receipt)

Facebook Twitter LinkedIn LinkedIn
Register Participants
Company Info
Participant 1 Remove
03/10/2018
Starting at:
1.995 US$
Location:
1140 Bloomfield Avenue
Suite 109 Rear
New Jersey West Caldwell, NJ 07006
973-890-0909
Duration:
Runs 8 Weeks (No Class the Week of Thanksgiving)
Time:
18:00 - 21:30