Arrow LeftBack
Icon Lãnh đạo

Làm thế nào bạn có thể khéo léo trong giao thiệp

In Person

Chương trình này sẽ giúp bạn ảnh hưởng đến kết quả và tạo ra sự hợp tác thông qua giao tiếp lịch thiệp. Bạn sẽ nhận ra rằng bảo vệ cho bản thân khi mọi việc hoàn thành hiệu quả, không xúc phạm người khác; tốt hơn là hãy tăng cường mối quan hệ của bạn và cho phép kết quả tích cực thông qua giao tiếp hiệu quả. Kỹ năng giao tiếp lịch thiệp không chỉ cải thiện hình ảnh chuyên nghiệp của bạn; điều đó còn làm cho mọi người cư xử giống như bạn.

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

Phát triển tính linh hoạt trong phong cách giao tiếp của bạn và đánh giá ý định trong tin nhắn của bạn chống lại các kết quả. Học cách kiểm soát "sự kiện nóng" của bạn và phản hồi thay vì phản ứng, duy trì sự bình tĩnh khi bị chỉ trích. Tránh xung đột bằng cách giữ bình tĩnh và sẵn sàng dưới áp lực.

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Bạn sẽ phát triển được sự khéo léo và được yêu mến trong việc giải quyết các tình huống mới hoặc đang nỗ lực. Bạn sẽ nhận ra làm cách nào để tiến đến người khác, học cách nói chuyện một cách chân thành và tự tin, kiểm soát cảm xúc, đưa ra và nhận những lời chỉ trích với tính xây dựng, và thể hiện sự mạnh mẽ của bản thân -mà không phải là đáng sợ. Điều quan trọng nhất là, bạn sẽ khám phá ra làm thế nào để giao tiếp theo cách mà không xúc phạm hoặc tạo ra xung đột.

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

Khóa học này làm sáng tỏ những điểm mạnh và điểm yếu trong giao tiếp. Bạn sẽ học cách phản đối không làm mất lòng. Giải quyết các tình huống khó khăn một cách quyết đoán và khéo léo, xây dựng hình ảnh của bạn như là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, công bằng.

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.