Arrow LeftBack
Icon

Dale Carnegie Graduates Event

In Person

You are invited to the first Dale Carnegie Graduate event in New York City! This is for a select group of graduates to come and connect with each other while having fun in a relaxing environment. Meet new people, build relationships with other graduates, share ideas and celebrate the beginning of summer!

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

What's all about: - Networking with cool people - Hors d'oeuvres - 1 drink included with the ticket - Raffle for free Dale Carnegie programs - Other prizes

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.