Arrow LeftBack
Icon Bán hàng

Create a Winning Sales Plan

In Person

Highly successful sales professionals are the most intentional and disciplined individuals on the planet. They are able to identify targets, develop lead generation and prospecting strategies, grow their pipeline, and identify where they are in the sales process with every prospect they pursue. This workshop provides a framework for sales professionals to work within that will set them up for success in sales.

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

You will learn how to identify targets, develop a lead generation and prospecting strategy, build a pipeline, and follow a sales process.

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Sales reps with a plan increase their probability of success by many multiples.

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

You will leave with a framework to follow that will give you greater self-confidence as a sales rep.

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.