Arrow LeftBack
Icon Bán hàng

Cold Calling in the Digital Age

In Person

2 hour workshop for Cold Calling in the Digital Age.

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

What is the Purpose of a Cold Call or Email Connecting with our Customer Creating an Eager Want Getting our Message Heard or Read

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

As sales professionals getting our prospective customers to open our emails helps us begin new conversations.

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

It will put you in front of more people.

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.