Arrow LeftBack
Icon Kỹ năng cá nhân

Building Brand Awareness

In Person

Build your brand! Learn how to answer the one question, "What do you do?"

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

Learning Objectives: • See the benefit of building brand awareness • Master the Awareness Messaging • Build a message that will last

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

People want a quick answer to their questions, you need to learn to stand out above the crowd so that you connect with your audience.

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

We will help you clearly answer the question "So what do you do?" Next time you are in the coffee line you will be ready.

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.