Arrow LeftBack
Icon Tổ chức

Breakfast Series

In Person

A workshop on current "hot topics" offered the last Thursday of every month.

Xem ngày học & khu vực
Head with lightbulb

Bạn sẽ học được những gì

Will gain key tips that you can walk away with and immediately apply.

Open book

Tại sao bạn muốn học chương trình này

It is important to continue to grow and educate yourself so that you become a valuable asset everywhere you go.

Person standing next to flag

Chương trình này giúp gì cho bạn

Help educate you on current issues that are affecting all work places.

Ngày học sắp tới

Chọn một địa điểm ở trên để tìm ngày sự kiện khóa học trong khu vực của bạn. 

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.

The information you provide will be used in accordance with the terms of our privacy policy.

Thank you! A representative will contact you shortly about your inquiry.