icon Khóa học tương tác trực tiếp

Breakfast Series

A workshop on current "hot topics" offered the last Thursday of every month.

Tổng quan chương trình

8-30-18 "Conflict Management" 9-27-18 "Communicate with Different Personality Styles" 10-25-18 "Time Management"

Icon

Bạn sẽ học được những gì

Will gain key tips that you can walk away with and immediately apply.

Icon

Tại sao bạn muốn học chương trình này

It is important to continue to grow and educate yourself so that you become a valuable asset everywhere you go.

Icon

Chương trình này giúp gì cho bạn

Help educate you on current issues that are affecting all work places.

Đăng ký ngay khóa học này

Page 1
Next

Bạn đã thêm một khóa học từ khu vực khác.

Bạn chỉ có thể đăng ký hoặc thêm các khóa học vào giỏ hàng từ một khu vực cùng một thời điểm.
Thành công rồi. Bạn có thể tiếp tục đăng ký cho khóa học này. Chúng tôi sẽ xóa địa điểm bạn đã lựa chọn trước đó và thay thế với địa điểm hiện tại của bạn.

“Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.”

Dale Carnegie
Dale Carnegie