Back
Sales Training
Sales Training

Sales Essentials

Trực tiếp

This Workshop will provide you with the foundational sales skills to be immediately effective.

Bạn sẽ học được những gì

The sales process steps that will insure consistent performance.

Tại sao bạn muốn học chương trình này

3 out of 4 salespeople have never been trained... learn the sales skills to achieve your objectives.

Chương trình này giúp gì cho bạn

Build your pipeline and close your opportunities... be a top producer within your organization.

Print This Page
No results
NO ADDITIONAL COURSES
Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.
Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng theo các điều khoản của chúng tôi chính sách bảo mật.
Gửi đi

Cập nhật tin tức mới nhất của Dale Carnegie tại đây

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.