Back
Leadership Training
Leadership Training

Leadership Essentials

Trực tiếp

This 1 Day Workshop will....

Bạn sẽ học được những gì

You'll learn...

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Enhance your leadership skills to engage and motivate your teams to achieving their objectives.

Chương trình này giúp gì cho bạn

You'll be seen as a more effective leader and manager who is ready for bigger challenges and opportunities.

Print This Page
No results
NO ADDITIONAL COURSES
Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.
Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng theo các điều khoản của chúng tôi chính sách bảo mật.
Gửi đi

Cập nhật tin tức mới nhất của Dale Carnegie tại đây

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.