Back
Leadership Training
Dale Carnegie Course

Managing Stress in a Changing Environment

Trực tiếp

A workshop focused on increasing our ability to control worry and stress, especially in an ever changing environment.

Bạn sẽ học được những gì

How to conquer over worry and stress when things are constantly changing and out of your control.

Tại sao bạn muốn học chương trình này

Adapting to an ever changing environment without having the stress of it all control you.

Chương trình này giúp gì cho bạn

How to conquer over worry and stress when things are constantly changing and out of your control.

Print This Page
No results
NO ADDITIONAL COURSES
Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.
Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng theo các điều khoản của chúng tôi chính sách bảo mật.
Gửi đi

Cập nhật tin tức mới nhất của Dale Carnegie tại đây

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.