Back
Leadership Training
Youth & Teen

Nine Steps to Becoming a Successful Leader - For Teens

Trực tiếp

People who have earned the right to be a leader, understand the importance of remembering the names of people they meet. This skill is one that is typically learned through specific memory tools and lots of practice and repetition!

Bạn sẽ học được những gì

Learn to implement the first 9 Dale Carnegie Principles for Success.

Tại sao bạn muốn học chương trình này

As you put this into practice, you'll start building stronger relationships and becoming a more impactful communicator.

Chương trình này giúp gì cho bạn

You'll become more confident at work, at school, and at home.

Print This Page
No results
NO ADDITIONAL COURSES
Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.
Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng theo các điều khoản của chúng tôi chính sách bảo mật.
Gửi đi

Cập nhật tin tức mới nhất của Dale Carnegie tại đây

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.