Back
Leadership Training
Leadership Training

Leadership Training for Results: Unleash Talent in Others

Trực tiếp

พนักงานทุกคนกำลังมองหาหัวหน้าอย่างคุณที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาและแนะแนวโอกาสให้พวกเขาเจริญเติบโตในหน้าที่การงานมากขึ้น พวกเขากำลังรอที่จะให้คุณสร้างแรงบันดาลใจและเสริมความมั่นใจให้กับพวกเขา รวมทั้งช่วยให้การทำงานเป็นทีมเวิร์คมากขึ้น พวกเขาต้องการให้ผู้นำที่พร้อมผลักดันให้พวกเขาทำงานได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี พร้อมทั้งกระตุ้นให้พวกเขาทำงานได้เกินเป้าหมายที่วางไว้อีกด้วยเพราะความต้องการนั้นมีไม่สิ้นสุด การที่จะเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จในทุกวันนี้นั้น ต้องรู้จักที่จะใช้ทักษะความสามารถที่เหมาะสม รวมไปถึงการแสดงท่าทางที่จะกระตุ้นทำให้ทีมของคุณทำงานได้สำเร็จ

Bạn sẽ học được những gì

คุณจะได้เรียนรู้การพัฒนาความสามารถในการเป็นผู้นำในแบบเฉพาะฉบับ เดล คาร์เนกี ที่พร้อมจะมอบความรู้และให้คุณกลายเป็นผู้นำผู้เป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานตอนนี้

Tại sao bạn muốn học chương trình này

โปรแกรมนี้รวบรวมทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งและการพัฒนาด้านพฤติกรรมที่ผู้นำควรมี พร้อมทั้งการปรับตัวในการสร้างความสัมพันธ์ในทีมนำทีมให้สู่ผลสำเร็จ

Chương trình này giúp gì cho bạn

หลักสูตรนี้จะช่วยให้คุณไปถึงขีดสุดของความสามารถที่คุณต้องการ และให้คุณสามารถเป็นผู้นำที่ดีและมีความสามารถในการดึงศักยภาพสูงสุดของทุกคนในทีมออกมาในการทำงานร่วมกัน

Print This Page
11/24/2020 - 11/26/2020
Thời gian: 9:00 AM - 5:00 PM
Thời lượng: 3 Consecutive Days : Tuesday - Thursday (Conducted in English)

Pathumwan, Bangkok 10330

Đăng ký ngay

NO ADDITIONAL COURSES

Không tìm thấy ngày phù hợp với bạn? Muốn chương trình này được giao đến cho tổ chức hoặc nhóm của bạn? Hãy liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin.
Thông tin bạn cung cấp sẽ được sử dụng theo các điều khoản của chúng tôi chính sách bảo mật.
Gửi đi

Cập nhật tin tức mới nhất của Dale Carnegie tại đây

©2020 Dale Carnegie & Associates, Inc., All Rights Reserved.
Dale Carnegie Logo
This website uses cookies to enhance your browsing experience. For more information view our Privacy Policy.